Đội ngũ bác sỹ

Phòng khám Đông quy tụ đội ngũ chuyên gia,bác sĩ chuyên khoa nhiều năm kinh nghiệm công tác tại các bệnh viện tuyến đầu cùng chung tay xây dựng môi trường y tế toàn diện.

Đặt lịch bác sĩ theo yêu cầu

Bs. Chử Văn Tuấn

Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Lịch làm việc

Bs. Chử Văn Tuấn

Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Lịch làm việc

Bs. Chử Văn Tuấn

Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Lịch làm việc

Bs. Chử Văn Tuấn

Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Lịch làm việc

Bs. Trần Thị Thảo

Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Lịch làm việc

Bs. Chử Văn Tuấn

Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Lịch làm việc

Bs. Lê Thị Nhật Lệ

Bác sĩ âm ngữ trị liệu

Lịch làm việc

Bs. Chử Văn Tuấn

Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Lịch làm việc

Bs. Nguyễn Ngọc Khánh

Bác sĩ âm ngữ trị liệu

Lịch làm việc

Bs. Chử Văn Tuấn

Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Lịch làm việc

Bs. Chử Văn Tuấn

Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Lịch làm việc

Bs. Chử Văn Tuấn

Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Lịch làm việc

Bs. Phạm Thị Quỳnh

Bác sĩ chuyên khoa da liễu

Lịch làm việc

Bs. Chử Văn Tuấn

Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Lịch làm việc

Bs. Chử Văn Tuấn

Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Lịch làm việc

Bs. Chử Văn Tuấn

Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Lịch làm việc

Bs. Chử Văn Tuấn

Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Lịch làm việc

Bs. Chử Văn Tuấn

Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Lịch làm việc