Gói khám & điều trị VIP

Thời gian: 90 phút

Giá niêm yết:

+ 4.500.000đ/ 10b điều trị

+ 8.000.000đ/ 20b điều trị

Gói Khám & điều trị tại nhà

Thời gian: 60 phút

Chỉ từ:

+ 3.000.000đ/ 10b điều trị

+ 5.000.000đ/ 20b điều trị

Gói khám & điều trị cơ - xương -khớp

Thời gian: 60 phút

Giá niêm yết:

+ 2.500.000đ/ 10b điều trị

+ 4.000.000đ/ 20b điều trị

Phục hồi chức năng sau tai biến

Thời gian: 90 phút

Giá niêm yết:

+ 3.500.000đ/ 10b 

+ 6.500.000đ/ 20b 

+ 7.000.000đ/ tháng 

Gói xoa bóp - bấm huyệt thư giãn

Thời gian: 60 phút

Giá niêm yết:

+ 3.000.000đ/ 10b 

+ 5.500.000đ/ 20b 

+ 6.000.000đ/ tháng 

Gói chăm sóc sức khỏe người già

Thời gian: 60 phút

Giá niêm yết:

+ 3.000.000đ/ 10b 

+ 5.500.000đ/ 20b 

+ 6.000.000đ/ tháng 

Gói khám & điều trị rối loan thần kinh thực vật

Thời gian: 60 phút

Giá niêm yết:

+ 2.500.000đ/ 10b điều trị

+ 4.000.000đ/ 20b điều trị

Gói điều trị trẻ chậm nói

Thời gian: 60 phút

Giá niêm yết

+ 2.500.000đ/ 10b điều trị

+ 4.000.000đ/ 20b điều trị

Gói Phục hồi trẻ tự kỉ - bại não

Thời gian: 60 phút

Giá niêm yết:

+ 3.000.000đ/ 10b điều trị

+ 5.000.000đ/ 20b điều trị